SBS Matematik
 
 

Açılacak sayfanın başındaki listeden konunun diğer bölümlerini seçebilirsiniz

Açıları Ölçme
Alanı ve Araziyi Ölçme
Cebirsel İfadeler
Cebirsel İfadeler - Denklemler
Çarpanlar ve Katlar - Bölünebilme Kural.
Çarpanlara Ayırma - Sadeleştirme
Çember ve Daire
Çokgenler
Çokgenlerde Eşlik - Benzerlik
Denklem Çözme
Doğal Sayılar
Doğrunun İncelenmesi
Doğrusal İliş. ve Doğru Denk.
Dönüşüm Geometrisi ve Süsleme
Dörtgenlerde Çevre ve Alan
Düzlemdeki Doğrular
Eşitsizlik
Faktöriyel - Permütasyon
Fraktal Yansıyan ve Dönen Şek.
Geometrik Cisimler
Geometrik Kavramlar
Grafikler
Hacmi ve Sıvıları Ölçme
Kare - Diktörtgen ve Öteleme
Kareköklü Sayılar
Kesirler
Kombinasyon
Kümeler
Olasılık
Olasılık ve Olay Çeşitleri
Ondalık Kesirler
Oran - Orantı
Örüntü - İlişkiler ve Üslü Sayılar
Perspektif Çizimi - Geometrik Cis.
Piramit - Koni - Küre
Pisagor Bağıntısı
Prizmaların Alanı ve Hacmi
Rasyonel Adımlı İşlemler
Rasyonel Sayılar
Sayı Örüntüleri ve Özdeşlikler
Silindirin Alanı ve Hacmi
Standart Sapma
Tablo ve Grafikler
Tam Sayılar
Trigonometri
Uzunlukları Ölçme
Üçgen Prizma Alanı ve Hacmi
Üçgen ve Üçgen Çeşitleri
Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları
Üçgende Eşlik - Benzerlik
Üçgenler
Üslü Sayılar
Veri Analizi
Verilerden Sonuç Çıkarma
Yüzde Faiz Hesapları
Yüzdeler
 


ekolhoca.com 2007 Tüm Hakları Saklıdır
Web Tasarım : Ekol Hoca